Urejanje okolja

Za urejene zelene površine in rastlinje

Pri urejanju okolja združujemo bogata znanja in dolgoletne izkušnje, zato lahko ponudimo celoten kakovosten paket storitev – od načrtovanja pa vse do izvedbe hortikulturnih ureditev parkovnih in športnih površin ter zasebnih vrtov, ki jih po želji tudi vzdržujemo.

Urejanje parkov in drugih

javnih površin

Obrezovanje sadnega drevja

okrasnih dreves, grmov in živih mej

Urejanje in vzdrževanje

okrasnih in nogometnih zelenic

Urejanje

grobov

Izvajanje zimske

službe